Hướng dẫn cài đặt App UTC2-TEACHER trên iphone

Hướng dẫn cài đặt App Cán bộ, Giảng viên trên iphone  UTC2-TEACHER

(lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho Cán bộ, Giảng viên sử dụng thiết bị iphone, và để cài đặt được Cán bộ, Giảng viên cần phải cung cấp UDID cho nhà trường)

Bước 1: Truy cập vào trình duyệt safari  trên Iphone

Bước 2: Copy và dán đường dẫn sau lên thanh địa chỉ của trình duyệt

https://is.gd/hsGO7f

Bước 3: Chọn Open & Install

Bước 4: Chờ cài đặt hoàn tất sẽ có icon UTC2-TEACHER trên màn hình điện thoại như màn hình dưới đây là xong