ERP Đại Học

Phần mềm quản lý trường học được phát triển bởi Đất Việt Software giúp cán bộ giáo viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý trường học như: Quản lý học sinh/sinh viên, Quản lý cán bộ giáo viên, Quản lý giảng dạy, Quản lý thiết bị, Quản lý thu học phí,…giúp cán bộ nhân viên có thể ứng dụng CNTT trong trường học hướng đến một trường học điện tử, kết nối giữa trường học và học viên một cách nhanh chóng, theo đó học viên hay phụ huynh có thể tra cứu tình hình học tập một cách nhanh chóng dễ dàng.

Lợi ích của ERP Đại Học

+ Quản lý mọi thông tin về học sinh và giáo viên.

+  Cho phép giáo viên có thể nhập điểm ngay trên lớp học thông qua thiết bị di động.

+ Quản lý học tập – rèn luyện, xét tốt nghiệp, quản lý biến động (chuyển trường/lớp, nghỉ học, bỏ học), quản lý học nghề/ môn học tự chọn,…

+ Quản lý thiết bị: Thực hiện nghiệp vụ ghi tăng/ giảm thiết bị, theo dõi mất/ hỏng/ thanh lý thiết bị, kiểm kê thiết bị, theo dõi sửa chữa thiết bị, theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị và lịch sử dụng phòng học chức năng.

+ Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại…) qua Internet.

+ Giao diện sát với nghiệp vụ thực tiễn, đơn giản, dễ sử dụng.

Ngoài ra chúng tôi còn có các sản phẩm phần mềm khác. Như Hóa đơn điện tử, Quản lý bán hàng bạn có thể xem qua.

ERP Đại học

     

    Thông tin liên hệ

     

Liên hệ