PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Gói CRM thông dụng

Tích hợp với POS bán hàng ngay trên web

Xem báo cáo doanh số một cách trực quan dễ nhìn

Tích hợp bán hàng  trên Facebook, live stream facebook

Số người dùng: Không giới hạn

Phí tính trên tháng

Gói CRM-PRO

Tích hợp với POS bán hàng ngay trên web

Xem báo cáo doanh số một cách trực quan dễ nhìn

Tích hợp bán hàng  trên Facebook, live stream facebook

Tích hợp hóa đơn điện tử

Lựa chọn cho Doanh nghiệp lớn

ĐƠN GIẢN - TỐI ƯU - NHANH CHÓNG