ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1. Rhông tin cá nhân trong điều khoản

Trong điều khoản sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Nên quý khách hàng không cần lo lắng về
việc bị lộ thông tin cá nhân.

2. Điều khoản sử dụng phần mềm

Việc sử dụng phần mềm, các sản phẩm của Đất Việt software đều phải thanh toán đúng hạn.
Theo đúng hợp đồng đã cam kết.

3.Sử dụng luật áp dụng trong điều khoản

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
Giải quyết tranh chấp
- Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách Hàng được khuyến khích liên lạc
và hợp tác với bộ phận hỗ trợ của cty. Cty Đất Việt software sẽ giải quyết cho bạn.
- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết. Trước hết trên cơ sở
thương lượng giữa Các Bên.
Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng. Người dùng và cty Đất Việt software đồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ thỏa thuận này.

Các hành vi phá hoại nghiêm trọng trái với điều khoản

Hành vi phá hoại đối với sản phẩm, dịch vụ của cty Đất Việt software. Xâm phạm quyền sở hửu trí tuệ hoặc các quyền sở hửu khác của cty Đất Việt software. Cố ý cản trở hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm.
Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho Dịch vụ của cty Đất Việt software.
Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hoạt động của hệ thống máy chủ. Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp trên hệ thống. Dịch ngược mã nguồn, tìm cách can thiệp vào cơ chế hoạt động của bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ.

-Cách giải quyết cho 2 bên

Nếu Bạn có các hành vi phá hoại nghiêm trọng trên thì biện pháp duy nhất là. Bạn phải dừng ngay lập tức các hành vi đó đồng thời công khai xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng. Và thực hiện bồi thường các thiệt hại đã gây ra đối với cty Đất Việt software.
Hai bên có thể giải quyết thông qua thương lượng. Hoặc cty Đất Việt Software có quyền đưa vấn đề nêu trên ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.
Bên có lỗi sẽ phải chịu mọi chi phí hợp lý, phù hợp với các điều khoản ghi tại đây để giải quyết vấn đề. Nhưng không giới hạn phí luật sư, phí giám định, phí thuê chuyên gia tư vấn.

4.Theo dõi dịch vụ điều khoản sử dụng

Chúng tôi liên tục theo dõi các Dịch vụ để tạo điều kiện vận hành Dịch vụ của cty Đất Việt Software. Để giúp giải quyết yêu cầu dịch vụ của Bạn ,để phát hiện. Và giải quyết các mối đe dọa đối với các chức năng, tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của Dịch vụ. Cũng như bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc ứng dụng nào trong Dịch vụ. Và để phát hiện và giải quyết các hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm Chính sách điều khoản Sử dụng được Chấp nhận.

-Phần mềm của Đất Việt Sofrware

Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập trực tuyến để tải về một số phần mềm của Đất Việt Software để sử dụng với Dịch vụ.
Nếu chúng tôi cấp phép Phần mềm của Đất Việt Software cho Bạn và không chỉ định các điều khoản riêng cho phần mềm đó,
thì Phần mềm đó được cung cấp như là một phần của Dịch vụ và Bạn có quyền KHÔNG độc quyền, toàn cầu, hạn chế đối với việc sử dụng phần nềm này của Đất Việt Software, tùy thuộc vào các điều khoản của Thỏa thuận này và Đơn đặt hàng của Bạn, chỉ để tạo thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
Bạn có thể cho phép Người dùng của bạn sử dụng Phần mềm của Đất Việt Software cho mục đích này, và Bạn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các điều khoản cấp phép.

5.Điều khoản sử dụng chung

- Trong mọi trường hợp, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản được công bố tại trang này với các điều khoản khác (Nếu có), các điều khoản được công bố tại trang này được ưu tiên áp dụng.
- Việc cty Đất Việt Software không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đổi với các bên liên quan.
- Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với khách hàng, người dùng, người đăng ký kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng tài khoản cũng như thời điểm ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Nếu có thắc mắc liên hệ email:lienhe@datvietsoftware.com.vn. để được hổ trợ giải đáp.

ĐƠN GIẢN - TỐI ƯU - NHANH CHÓNG