Gói chuyên nghiệp

SKU: H00-00448

Phần mềm Số hóa

 • 1. Giao việc và theo dõi tiến độ của từng nhân viên theo thời gian thực
 • 2. Thiết lập các quy trình có sẵn của Công ty
 • 3. Phát hiện các điểm nóng và nghẽn trong công việc của nhân viên, phòng ban
 • 4. Tự đông đo lường theo thời gian thực hiện SLA
 • 5. Trình ký văn bản và ký điện tử, không cần tốn chi phí in ấn
 • 6. Lưu trữ hồ sơ vào kho số hóa, giúp tra cứu dễ dàng và an toàn
 • 7. Sử dụng được trên mọi thiết bị: Laptop, tablet, Smartphone vv..
 • 8. Không hạn chế số lượng người dùng
 • 9. Không hạn chế số lượng chi nhánh
Giá Sản Phẩm Liên Hệ
Tổng đài hỗ trợ:
1900 1068 (8h30 - 22h00)
Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Phần mềm Số hóa

 • 1. Giao việc và theo dõi tiến độ của từng nhân viên theo thời gian thực
 • 2. Thiết lập các quy trình có sẵn của Công ty
 • 3. Phát hiện các điểm nóng và nghẽn trong công việc của nhân viên, phòng ban
 • 4. Tự đông đo lường theo thời gian thực hiện SLA
 • 5. Trình ký văn bản và ký điện tử, không cần tốn chi phí in ấn
 • 6. Lưu trữ hồ sơ vào kho số hóa, giúp tra cứu dễ dàng và an toàn
 • 7. Sử dụng được trên mọi thiết bị: Laptop, tablet, Smartphone vv..
 • 8. Không hạn chế số lượng người dùng
 • 9. Không hạn chế số lượng chi nhánh

Phần mềm Số hóa

 • 1. Giao việc và theo dõi tiến độ của từng nhân viên theo thời gian thực
 • 2. Thiết lập các quy trình có sẵn của Công ty
 • 3. Phát hiện các điểm nóng và nghẽn trong công việc của nhân viên, phòng ban
 • 4. Tự đông đo lường theo thời gian thực hiện SLA
 • 5. Trình ký văn bản và ký điện tử, không cần tốn chi phí in ấn
 • 6. Lưu trữ hồ sơ vào kho số hóa, giúp tra cứu dễ dàng và an toàn
 • 7. Sử dụng được trên mọi thiết bị: Laptop, tablet, Smartphone vv..
 • 8. Không hạn chế số lượng người dùng
 • 9. Không hạn chế số lượng chi nhánh